กำหนดการประชุมสัมมนาจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี 2560

ติดต่อประสานงาน คุณพิชิต : 0822872912 คุณอภิวัฒน์ : 0822872912
Read More
กำหนดการประชุมสัมมนาจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี 2560

มจร สุพรรณบุรี ศึกษาระบบทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ มจร หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์  มาศึกษาระบบทะเบียนและวัดผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ในวันที่ 11 สิงหาคม
Read More
มจร สุพรรณบุรี ศึกษาระบบทะเบียนและวัดผล

มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล “แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
Read More
มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล “แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “

อธิการบดี”มจร”สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร

อธิการบดี"มจร"สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร คณะทำงานเตรียมลงพื้นที่ 1 ส.ค.นี้ วันที่ 31 ก.ค.2560 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร., (ประยูร ธมฺนมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้มอบหมายคณะทำงาน จัดชุดข้าวสาร อาหาร ยา เวชภัณท์ เป็นหมวดหมู่ เพื่อส่งไปช่วยเหลือ พี่น้องจังหวัดสกลนคร
Read More
อธิการบดี”มจร”สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร

สุดยอด…ผู้บริหารสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมสัมมนาในต่างแดน

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนัก็ทะเบียนและวัดผล , พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาในประเทศอาเซียน กรณีศึกษา : ประเทศอินโดนีเซีย โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560
Read More
สุดยอด…ผู้บริหารสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมสัมมนาในต่างแดน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์
Read More
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พบ…ผู้บริหาร-คณาจารย์-บุคคลากร มจร ราชบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้รับนิมนต์จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลญาณ วิ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับแนะนำส่วนงานพร้อมด้วยบุคคลากร จากนั้นบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล" แก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พบ…ผู้บริหาร-คณาจารย์-บุคคลากร มจร ราชบุรี

มาตรฐานอาจารย์ มจร สอบ MCU-GET

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้ ตามเกณฑ์มาตฐานภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่คณาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม จำนวน 120 รูป/คน โดยสถาบันภาษา  ในการนี้ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้เข้าสอบ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
Read More
มาตรฐานอาจารย์ มจร สอบ MCU-GET
img_0307
มจร ต้อนรับนิสิตใหม่ ’60
img_0229
ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคอีสาน
img_0218
นิสิตใหม่! คึกคักทะยอยรายงานตัววันแรก
img_9980
ขั้นตอนการกรอกใบรายงานตัวผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
img_9994
สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี มจร รอบที่ 1
tb1
ประกาศ : สำนักทะเบียนจะให้งดบริการเอกสารการศึกษาทุกชนิด ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560
img_9161
ผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีประทานปริญญา มมร
img_9154
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมถวายมุทิตา พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร.
img_8834
(6th May 2017) The 3rd International Association of Buddhist Universities (IABU) Conference At MCU, Wang Noi, Ayutthaya
img_8733
ขอนิมนต์/เรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสด International Academic Seminar Buddhism and Brain 4th May 2560/2017
img_8467
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2560
img_8461
ประชุมเตรียมจัดวันวิสาขบูชาโลก และประชุมวิชาการนานาชาติ
Close